Obrazki w Conky vol. 2

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W grudniu 2008 roku pisałem o obrazkach w Conky. Jednak słowo „obrazki” było dosyć naciągane, gdyż wszystko opierało się na czcionce, której znaki przedstawiały jakieś symbole.

Minął ponad rok, a Conky zyskał możliwość dodawania „prawdziwych” obrazków ;) Służy do tego funkcja image, a całe polecenie wygląda następująco:

${image ścieżka/do/obrazku.png}

Można dołączać zarówno obrazki z rozszerzeniem jpg jak i png.

Dodatkowe operatory funkcji image:

Ustawienie pozycji: -p x,y
Pozycja liczona jest od lewego górnego narożnika programu, każdy jeden punkt więcej (lub mniej) to ruch obrazka o jeden pixel w podaną stronę, np:

-p 20,20 - 20px w prawo, 20px w dół,
-p 20,-20 - 20px w prawo, 20px w górę,
-p -20,20 - 20px w lewo, 20px w dół,
-p -20,-20 - 20px w lewo, 20px w górę.

Uwaga, jeśli wykroczysz obrazkiem o chociaż 1px poza pole Conky, obrazek nie będzie wyświetlany!
Przykład:

${image ~/Pulpit/pliki/logo.png -p 50,50}

Ustawienie rozmiaru: -s WxH
Gdzie:

W - szerokość (width)
H - wysokość (height)

Wszystko w pixelach.
Przykład:

${image ~/Pulpit/pliki/logo.png -s 150x150}

Operatory można ze sobą łączyć, np:

${image ~/Pulpit/pliki/logo.png -p 10,10 -s 150x150}

Oczywiście, aby zobaczyć zmiany musisz ponownie uruchomić Conky:

killall conky && conky
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • naczelny1

    Hm. To da się zrobić skrypt wyświetlający ilość dni do premiery Lucid? :D

  • Takiego skryptu w Conky raczej nie napiszesz. Jedynym rozwiązaniem jest skrypt zewnętrzny, ale wtedy pewnie będą problemy z obrazkami.

    Zawsze możesz wyświetlać tekst ;)

  • naczelny1

    Zaraz sprawdzę, czy obrazek może być pobierany przez http, jeśli nie to będę musiał grzebać w chronie, ale zaraz będę miał prognozę pogody z new.meteo.pl na pulpicie. :)