Obracanie ekranu w tablecie Asus R1E

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Ten wpis przeznaczony jest dla posiadaczy tableto-notebooka Asus R1E oraz modeli pokrewnych, w których specyfikacja sprzętowa jest zbliżona, takich jak R1F.

Pokażę, jak za pomocą jednego skryptu aktywować funkcję obracania ekranu, która może być standardowo niedostępna.

Skrypt odpowiedzialny za obrót ekranu znajduje się w katalogu /etc/acpi/ i nosi nazwę rotatescreen.sh. Wszystko opiera się na wywołaniu xsetwacom z odpowiednimi parametrami. Patch, który umieszczam poniżej, aktualizuje ten skrypt i aktywuje opcję obracania ekranu.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gedit ~/rotatescreen.patch

W oknie edytora tekstu wklej kod źródłowy patcha:

*** /etc/acpi/rotatescreen.sh.orig   2010-07-24 16:38:17.026053835 +0200
--- /etc/acpi/rotatescreen.sh  2010-07-24 16:38:03.588544839 +0200
***************
*** 26,31 ****
--- 26,43 ----
    if [ x"$XAUTHORITY" != x"" ]; then
      export DISPLAY=":$displaynum"      
      /usr/bin/xrandr -o $NEW_ROTATION && echo $NEW_ROTATION > /var/lib/acpi-support/screen-rotation
+      OIFS=$IFS
+      IFS='
+ '
+      WACOMDEVICES=`xsetwacom --list | awk NF--`
+      for device in $WACOMDEVICES; do
+        if [ "$NEW_ROTATION" = "normal" ]; then
+          xsetwacom set "$device" rotate NONE
+        else
+          xsetwacom set "$device" rotate CW
+        fi
+      done
+      IFS=$OIFS
    fi
 done

Zapisz plik Ctrl + S i zamknij edytor.

Teraz uruchom patch:

sudo patch -p0 -i ~/rotatescreen.patch
Źródło: help.ubuntu.com
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Zuza A

  uwaga: zielona koniczynka na szybie.
  Jakiś rok temu wgrałam sobie do hp compaq 2710p ubuntu mate, (tak, wiem, że optymalny byłby gemtoo, ale nie umiem). Ponieważ jestem kompletnym laikiem i wiersz poleceń to dla mnie magia czarniejsza niż węgiel, więc idzie mi topornie, bo się nie uczę, a system jest mi potrzebny głównie do pisania, więc nie mam wielkich wymagań – ot narzędzie pracy. Teraz czeka mnie długa podróż z dziećmi i wyobraziłam sobie, że uruchomię dzieciom bajki i niestety, automatyczne obracanie ekranu nie działa, a przecież nie puszczę ich do góry nogami. Czy jest jakiś prosty sposób, taki dla bardzo opornych, żebym sama dała sobie w tym radę? jakiś magiczny link z instrukcją krok po kroku?