notify-osd – zmiana koloru powiadomień

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Gdy pojawiły się w Ubuntu nowe powiadomienia, zdania na ich temat były podzielone. Ja osobiście nie byłem ich zwolennikiem, dopóki nie znalazłem informacji na temat zmiany ich koloru – standardowy, czarny, mi nie odpowiadał. Teraz mam zielone – pasują idealnie :)

Poniższy opis powstał na podstawie kilkunastu stron (nigdzie nie było uniwersalnego sposobu).

Pierwszym krokiem będzie instalacja pakietów niezbędnych do późniejszych kompilacji:

sudo apt-get install build-essential libnotify-bin

Teraz pobierz pakiet notify-osd:

sudo apt-get build-dep notify-osd

Utwórz tymczasowy katalog, w którym będziesz wszystko konfigurować:

mkdir ~/tmp

Przejdź do katalogu ~/tmp i pobierz źródła notify-osd:

cd ~/tmp &&  apt-get source notify-osd

Przejdź do katalogu ~/tmp i sprawdź jaka wersja powiadomień została pobrana, np: 0.9.29 – zapamiętaj to!.

Ze strony klik pobierz notify-color-hack-karmic.patch (kliknij prawym przyciskiem myszy na napisie, a następnie „Zapisz element docelowy jako…„). Zapisz to w katalogu:

~/tmp/notify-osd-TWOJA_WERSJA/src/

Teraz przejdź do tego katalogu:

cd ~/tmp/notify-osd-TWOJA_WERSJA/src

i wydaj polecenie:

patch < notify-color-hack-karmic.patch

Odczekaj chwilę na zakończenie pracy. Następnie wydaj polecenie:

cd ..

A potem:

./configure --prefix=/usr

A na końcu:

make

Teraz czas na utworzenie pliku konfiguracyjnego nowych powiadomień:

<-------------------------------------------------------->

gedit ~/.notify-osd

Wklej do niego taki kod:

bubble-background-color = 000000
bubble-background-opacity = .85
text-title-color = ffffff
text-title-opacity = 1.0
text-body-color = ffffff
text-body-opacity = 1.0

Gdzie:
bubble-background-color - kolor tła powiadomień
bubble-background-opacity - stopień przezroczystości powiadomień
Pozostałe opcje dotyczą koloru i krycia czcionki i są zależne od tego, czego dotyczy powiadomienie.

Ustaw kolory, które Ci odpowiadają i zapisz plik (CTRL + S).
"Zabij" obecne powiadomienia:

killall notify-osd

I uruchom nowe:

cd ~/tmp/notify-osd-TWOJA_WERSJA/src && ./notify-osd

<-------------------------------------------------------->

Jeśli chcesz coś zmienić, to musisz powtórzyć operacje zawarte między

<-------------------------------------------------------->

Jeśli efekt jest zadowalający przejdź do katalogu:

cd ~/tmp/notify-osd-TWOJA_WERSJA

I wydaj polecenie:

sudo make install

Chwila czekania i gotowe :]

I jeszcze usuń folder ~/tmp:

rm -R ~/tmp
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • ołtu

    „na temat zmiany ich kolor” – powinno być „na temat zmiany ich koloru”.

  • Jak dla mnie, to za dużo roboty, aby zmienić kolor :/
    Dziwię się, że powiadomienia w Ubuntu nie są konfigurowalne, a jeszcze bardziej, że nie wyszedł jakiś dodatek osób trzecich, pozwalający na prostą konfigurację :/