NitroShare – łatwa wymiana plików między Ubuntu a Windowsem z wykorzystaniem sieci LAN

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

NitroShare to prosta aplikacja, która pozwoli na szybką i bezproblemową wymianę plików między systemem Ubuntu i Windows (i nie tylko!). Wszystko co potrzebujemy to komputery z zainstalowaną aplikacją, podłączone do wspólnej sieci lokalnej.

Instalacja

Otwórz terminal i dodaj repozytorium ppa:george-edison55/nitroshare:

sudo add-apt-repository ppa:george-edison55/nitroshare -y

Zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zainstaluj pakiet nitroshare:

sudo apt-get install nitroshare
Aby zainstalować NitroShare na innej platformie, przejdź do strony https://launchpad.net/nitroshare.


Po zakończonej instalacji i uruchomieniu aplikacji, na pulpicie pojawi się widżet widoczny poniżej.
Widżet NitroShare

Przesyłanie plików

Wszystko co trzeba teraz zrobić, to wybrać plik i metodą „przeciągnij i upuść” umieścić go w widżecie.

Przeciągnij i upuść plik na widżecie

Następnie z listy dostępnych komputerów wybierz docelowy.

NitroShare - łatwa wymiana plików między Ubuntu a Windowsem z wykorzystaniem sieci LAN

Komputery docelowe

Na urządzeniu docelowym zostanie wyświetlone powiadomienie o próbie przesłania pliku.

NitroShare - łatwa wymiana plików między Ubuntu a Windowsem z wykorzystaniem sieci LAN

Potwierdzenie przesłania

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Admc

    Działa to w KDE?

    • Skoro działa na wielu platformach to ze środowiskiem też nie powinno być problemu. Sprawdź :)