[Nautilus] Widok listy – powiększanie miniatur wraz z nazwą pliku/katalogu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W najnowszych wersjach Nautilusa, w widoku listy, podczas zmiany powiększenia, skalowaniu ulegają jedynie miniatury, a tekst pozostaje bez zmian. Sytuacja ta nie występowała np. w Nautilusie 3.4.

Brak skalowania tekstu

Brak skalowania tekstu

W tym poradniku pokażę, w jaki sposób można sprawić, aby skalowaniu ulegał również tekst znajdujący się pod miniaturą.

 1. Uruchom Centrum Oprogramowania Ubuntu i z menu Edycja wybierz Zasoby oprogramowania.
 2. Upewnij się, że w zakładce Oprogramowanie Ubuntu zaznaczone jest pole Kod źródłowy.

  Zaznacz pole Kod źródłowy

  Zaznacz pole Kod źródłowy

 3. Otwórz terminal i zainstaluj wymagane pakiety:
  sudo apt-get install build-essential quilt
 4. Pobierz zależności pakietu nautilus:
  sudo apt-get build-dep nautilus
 5. Otwórz katalog, w którym znajdą się źródła Nautilusa:
  mkdir ~/Pobrane/src
  cd ~/Pobrane/src
 6. Pobierz kod źródłowy Nautilusa i eksportuj zmienne:
  apt-get source nautilus
  export QUILT_PATCHES=debian/patches
  export EDITOR=gedit
 7. W zależności od wersji Ubuntu i pobranych źródeł Nautilusa, przejdź do odpowiedniego katalogu w src – w moim przypadku był to nautilus-3.6.3.
  cd nautilus-3.6.3
 8. Edytuj kod źródłowy:
  quilt new my_custom_zoom.patch
  quilt edit src/nautilus-list-view.c
 9. W oknie edytora Gedit i odszukaj linię zawierającą funkcję:
  static void  nautilus_list_view_set_zoom_level         (NautilusListView    *view,
  								 NautilusZoomLevel new_level,
  								 gboolean      always_set_level);
 10. Dodaj pod nią następujący kod:
  static void  nautilus_list_view_scale_font_size         (NautilusListView    *view,
                                   NautilusZoomLevel new_level);

  Dodaj zaznaczony fragment kodu

  Dodaj zaznaczony fragment kodu

 11. Odszukaj fragment:
  set_columns_settings_from_metadata_and_preferences (NAUTILUS_LIST_VIEW (view));

  i za klamrą } dodaj:

  static void
  nautilus_list_view_scale_font_size (NautilusListView *view, 
            NautilusZoomLevel new_level)
  {
    GList *l;
    static gboolean first_time = TRUE;
    static double pango_scale[7];
    int medium;
    int i;
  
    g_return_if_fail (new_level >= NAUTILUS_ZOOM_LEVEL_SMALLEST &&
         new_level <= NAUTILUS_ZOOM_LEVEL_LARGEST);   if (first_time) {     first_time = FALSE;     medium = NAUTILUS_ZOOM_LEVEL_SMALLER;     pango_scale[medium] = PANGO_SCALE_MEDIUM;     for (i = medium; i > NAUTILUS_ZOOM_LEVEL_SMALLEST; i--) {
        pango_scale[i - 1] = (1 / 1.2) * pango_scale[i];
      }
      for (i = medium; i < NAUTILUS_ZOOM_LEVEL_LARGEST; i++) {       pango_scale[i + 1] = 1.2 * pango_scale[i];     }   }   g_object_set (G_OBJECT (view->details->file_name_cell),
         "scale", pango_scale[new_level],
         NULL);
    for (l = view->details->cells; l != NULL; l = l->next) {
      g_object_set (G_OBJECT (l->data),
           "scale", pango_scale[new_level],
           NULL);
    }
  }

  Dodaj kod za klamrą zamykającą wcześniejszą funkcję

  Dodaj kod za klamrą zamykającą wcześniejszą funkcję

 12. Odszukaj linię:
  /* Make all rows the same size. */

  i dodaj nad nią:

  /* Scale text. */
  nautilus_list_view_scale_font_size (view, new_level);

  Dodaj zaznaczony kod nad wyszukaną linią

  Dodaj zaznaczony kod nad wyszukaną linią

 13. Usuń następujący kod:
  /* ensure that the zoom level is always set before settings up the tree view columns */
  list_view->details->zoom_level = get_default_zoom_level ();
 14. Zapisz i zamknij plik.
 15. Zbuduj paczkę deb ze zmodyfikowanym Nautilusem:
  quilt refresh
  fakeroot dpkg-buildpackage
 16. Zainstaluj utworzoną paczkę deb:
  cd ..
  sudo dpkg -i *deb
 17. Zaloguj się ponownie do systemu. Efekt:

  Od teraz skalowaniu podlegają miniatury oraz tekst

  Od teraz skalowaniu podlegają miniatury oraz tekst

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Łukasz Grzesik

  Nie ma to jak łatwe rozwiązania problemów.

  • To nie jest rozwiązanie problemu, a dodanie funkcji, która została „zabrana” w nowszych wersjach Nautilusa.

   • Łukasz Grzesik

    Dla niektórych osób nieskalowanie się tekstu razem z obrazem w Nautilusie może być problemem.

 • xxx

  a można jakoś zrobić, żeby zawsze po otwarciu katalogu mieć listę (a nie kafelki), ale nie bawić się w klepanie kodów i powiększanie?

  • DamiaX

   Pliki>Preferencje>Widok nowych katalogów>Widok listy
   Proszę bardzo:

 • Wszytkie Brudy

  to chyba żart…