nautilus-sendto: brak opcji „Wyślij jako email”

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli w menu kontekstowym brakuje opcji „Wyślij jako email”, otwórz terminal i wydaj dwa polecenia:

sudo ln -s /usr/lib/libebook-1.2.so.10 /usr/lib/libebook-1.2.so.9

oraz:

sudo ln -s /usr/lib/libedataserver-1.2.so.14 /usr/lib/libedataserver-1.2.so.13

Jeśli zmiany nie zostały wprowadzone natychmiast, zaloguj się ponownie do systemu.

Źródło: ubuntuforums.org
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • piotrsz78

    Jeśli dobrze pamiętam, to osobiście wysyłałem Wam to rozwiązanie mailem. Jednak nie o to mi chodzi… osobiście zastosowałem to rozwiązanie, ale po wysłaniu tego maila okazało się, że w Wyślij do… jest e-mail, ale cała funkcja nie działa. Otwiera klienta poczty, ale nie dodaje pliku jako załącznik.

  • U mnie opcja się pojawiła, ale nie otwiera się okno nowej wiadomości, tylko sam klient pocztowy.

    • anhydryt

      U mnie otwiera nową wiadomość, ale nie dodaje załącznika.

  • Pingback: Archiwum System nie reaguje na wybranie opcji ‚Uruchom ponownie’()