Nautilus Elementary – instalacja

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
Nautilus Elementary - instalacja

Nautilus Elementary

Nautilus Elementary to „nakładka” na Nautilusa, która nastawiona jest na prostotę.
Z tradycyjnego okna menedżera plików zostało usunięte menu główne Plik | Edycja etc., pasek adresu został przeniesiony wyżej – na równi z ikonami Wstecz | Dalej etc., zmieniono wygląd lewego panelu bocznego.
Co więcej – Nautilus Elementary umożliwia ustawienie przesunięcie etykiet ikon znajdujących się na pulpicie – czego nie dało się zrobić w tradycyjnym Nautilusie w starszych wersjach Ubuntu.

Minusy są dwa:

Jeśli po przeczytaniu tego krótkiego wstępu jesteś zainteresowany instalacją Nautilus Elementary, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo add-apt-repository ppa:am-monkeyd/nautilus-elementary-ppa

Zaktualizuj system – menedżer powinien wykryć nową wersję Nautilusa:

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Zrestartuj Nautilusa:

killall nautilus && nautilus

Lub przeloguj się.

Źródło: www.webupd8.org
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • To o to się mnie pytałeś na gg :-)

 • eMcE

  Zamiast killować można:
  nautilus -q

 • Patrząc na screena nie dziwi zdanie

  „zatrzymanie rozwoju projektu” ;D

  http://goo.gl/a4P7C