[Nautilus 3.6] Usunięcie listy ostatnio używanych plików

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Nautilus 3.6 umożliwia wyświetlenie ostatnio używanych plików – tekstowych, dźwiękowych, graficznych etc. Niestety wraz z udostępnieniem tej funkcjonalności, autorzy nie pomyśleli o możliwości łatwego „czyszczenia” tej listy.

[Nautilus 3.6] Usunięcie listy ostatnio używanych plików

Ostatnio używane pliki w Nautilus 3.6


Ostatnio używane pliki znajdują się w pliku ~/.local/share/recently-used.xbel. Usunięcie go spowoduje wyczyszczenie listy:

rm ~/.local/share/recently-used.xbel

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.