[Nautilus 3.6] Ukrycie listy ostatnio używanych plików

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Niedawno pisałem o tym, jak w Nautilusie 3.6 usunąć listę ostatnio używanych plików. Dzisiaj pokażę, jak taką listę całkowicie wyłączyć – żaden plik nie będzie na niej wyświetlany.

Otwórz terminal i wyświetl plik ~/.config/gtk-3.0/settings.ini:

gedit ~/.config/gtk-3.0/settings.ini

Jeśli jego zawartość nie jest pusta, odszukaj linię:

[Settings]

i wklej pod nią kod:

gtk-recent-files-max-age=0
gtk-recent-files-limit=0

Jeśli plik był pusty, wklej do niego kod:

[Settings]
gtk-recent-files-max-age=0
gtk-recent-files-limit=0

Zapisz plik (Ctrl + S) i zaloguj się ponownie do systemu.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.