Nakładka ruTorrent + startup skrypt

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Przybija po raz kolejny pięć.
Teraz przyszedł czas na nakładkę ruTorrent.

Aby ją zainstalować musisz posiadać zainstalowanego LAMP’a w wersji co najmniej Apache + PHP. Dodatkowo fajnie by było mieć zrobioną konfigurację rtorrenta według mojego poprzedniego poradnika, link ot tutaj.

Więc lecimy z tematem…
Najpierw przechodzimy do katalogu /tmp, tam pobieramy oraz rozpakowujemy pliki na koniec je przenosimy i nadajemy odpowiednie prawa :)

cd /tmp
svn checkout http://rutorrent.googlecode.com/svn/trunk/rutorrent
svn checkout http://rutorrent.googlecode.com/svn/trunk/plugins

rm -r rutorrent/plugins
mv plugins rutorrent/
sudo mv rutorrent /var/www/
cd /var/www
sudo chown -R www-data:www-data rutorrent
sudo chmod -R 755 rutorrent

W ten sposób ściągneliśmy najnowszą wersję nakładki + wszystkich pluginów.
Jeżeli mamy uruchomionego rTorrenta w tle, powinniśmy mieć możliwość zarządzania nim za pomocą GUI wpisując http://localhost/rutorrent – powinno wszystko poprawnie zadziałać.

Ba. Nawet musi – przetestowane :)

A teraz skrypt, który pozwoli nam na uruchamianie rTorrenta przy każdym reboocie systemu. Przydatne, jeżeli nasz system jest systemem „domowym” i jednak czasem jest restartowany.

Użyjemy do tego CRON’a – więc lećmy:

cd ~
cd Torrent/
gedit rtorrent_skrypt

i treść do pliki rtorrent_skrypt:

#!/usr/bin/env bash
USER=${USER:-$1}
PATH=${PATH:-"/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/home/$USER/bin"}

## [USAGE] crontab -e
## Examples:
# Run every minute * * * * *  ~/rtorrent_cron 
# every 10 minues */10 * * * * ~/rtorrent_cron
# on reboot    @reboot   ~/rtorrent_skrypt
# hourly      @hourly   ~/rtorrent_cron

#COMMAND="dtach -n /home/$USER/rtorrent.dtach rtorrent"
#COMMAND="tmux new -s rtorrent -d rtorrent"
COMMAND="screen -dmS rtorrent rtorrent"

## Uncomment if you want to log these actions
#LOG=/home/$USER/rtorrent_cron.log
#MSG="$(date "+[%d %b %H:%M:%S]") CRON: Starting rtorrent..."

start_rtorrent() { #test if rtorrent is running, if not, start it
  if [[ -z $(pgrep -u $USER rtorrent) ]]; then
    $($COMMAND) && sleep 1
    [[ $LOG && ! -z $(pgrep -u $USER rtorrent) ]] &&
      echo "$MSG ok!" >>$LOG || echo "$MSG FAILED" >>$LOG
  fi
}
start_rtorrent >/dev/null
exit 0

Zapisujemy, następnie nadajemy mu prawa wykonywania komendą:

chmod +x rtorrent_skrypt

Uruchamiamy edycję CRON’a poleceniem:

crontab -e

i na końcu pliku wpisujemy:

@reboot   /home/TWOJANAZWAUSERA/Torrent/rtorrent_skrypt

Zapisujemy, restartujemy i powinien rTorrent odpalić się automatycznie ze startem systemu.

Skrypt startowy rTorrenta „pożyczony” stąd, instalacja nakładki sklejona z sieci.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.