[MySQL] Zresetowanie i ustawienie nowego hasła dla roota

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby zrestartować i ustawić nowe hasło dla roota w bazie MySQL wykonaj następujące kroki:

 1. Zatrzymaj serwer MySQL poleceniem:
  sudo service mysql stop
 2. Następnie:
  sudo mysqld --skip-grant-tables &
 3. Zaloguj się do serwera MySQL jako root:
  mysql -u root mysql
 4. Ustaw nowe hasło poleceniem:
  UPDATE user SET Password=PASSWORD('nowe_hasło') WHERE User='root'; FLUSH PRIVILEGES; exit;

  Oczywiście odpowiednio uzupełnij pole nowe_hasło.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Janek

  w moim przypadku w podpunkcie 3 musiałem dodać parametr -p aby uruchomiło terminal mysql