[MySQL] initctl: Unknown job: mysql

[MySQL] initctl: Unknown job: mysql

Problem

Podczas próby uruchomienia serwera MySQL poleceniem:

Pojawia się komunikat:

Setting up mysql-server-5.5 (5.5.31-0ubuntu0.13.04.1) ...
runlevel:/var/run/utmp: No such file or directory
initctl: Unknown job: mysql

Rozwiązanie #1

Otwórz terminal i wykonaj polecenia:

sudo touch /var/run/utmp
sudo chmod 664 /var/run/utmp
sudo reboot

Po ponownym uruchomieniu komputera, przeinstaluj serwer MySQL:

sudo apt-get purge mysql-server
sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server

Rozwiązanie #2

Otwórz temrinal i wykonaj polecenia:

sudo apt-get purge mysql-server
sudo apt-get purge mysql-common
sudo rm -rf /var/log/mysql
sudo rm -rf /var/log/mysql.*
sudo rm -rf /var/lib/mysql
sudo rm -rf /etc/mysql
sudo apt-get install mysql-server --fix-missing --fix-broken
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.