Mozplugger – otwórz plik w natywnej aplikacji wewnątrz przeglądarki

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Firefox

Mozplugger to wtyczka do każdej przeglądarki, który pozwala wyświetlić natywną aplikację np.: LibreOffice czy Evince, wewnątrz przeglądarki internetowej np. Firefox i w niej otworzyć plik o danym rozszerzeniu.

Korzystam z tego, gdyż odtwarzacz plików wideo na stronie vk.com przestał działać pod Firefox, ale działa pod Chrome, którego nie lubię. Użyłem tego dodatku, aby otwierać pliki flash wewnątrz Chrome z poziomu Firefoksa.

Instalacja jest bardzo prosta, wystarczy wydać komendę:

sudo apt-get install mozplugger

Aby skonfigurować edytujemy plik:

gedit ~/.mozilla/mozpluggerrc


A oto moja konfiguracja:

###################
### PDF            ###
###################
application/pdf: pdf: PDF file
application/x-pdf: pdf: PDF file
text/pdf: pdf: PDF file
text/x-pdf: pdf: PDF file
repeat noisy swallow(evince) fill: evince "$file"

application/x-postscript: ps: PostScript file
application/postscript: ps: PostScript file
repeat noisy swallow(evince) fill: evince "$file"

###################
### Flash        ###
###################

application/x-shockwave-flash: swf: Shockwave Flash
repeat noisy swallow(chromium-browser) fill: chromium-browser --app="$file"

application/futuresplash: spl: FutureSplash Player
repeat noisy swallow(chromium-browser) fill: chromium-browser --app="$file"

###################
### Video       ###
###################

video/mpeg: mpeg, mpg, mpe: MPEG animation
video/x-mpeg: mpeg, mpg, mpe: MPEG animation
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

video/x-mpeg2: mpv2, mp2ve: MPEG2 animation
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

video/msvideo: avi: AVI animation
video/x-msvideo: avi: AVI animation
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

video/fli: fli, flc: FLI animation
video/x-fli: fli, flc: FLI animation
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

application/x-mplayer2: wmv,asf,mov: Windows Media
video/x-ms-asf: asf,asx,wma,wax,wmv,wvx: Windows Media
video/x-ms-wmv: wmv: Windows Media
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

application/x-quicktimeplayer: mov: Quicktime animation
image/x-macpaint: pntg,mov: Quicktime animation
video/quicktime: mov,qt: Quicktime animation
video/x-quicktime: mov,qt: Quicktime animation
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

video/x-theora: ogg: OGG stream with video
video/theora: ogg: OGG stream with video
video/ogg: ogg: OGG stream with video
video/x-ogg: ogm,ogv: OGG stream with video
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

video/dl: dl: DL animation
video/x-dl: dl: DL animation
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"
video/sgi-movie: movie,movi,mv: SGI animation
video/x-sgi-movie: movie,movi,mv: SGI animation
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

video/anim: iff,anim5,anim3,anim7: IFF animation
video/x-anim: iff,anim5,anim3,anim7: IFF animation
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

##################
### Audio      ###
##################

audio/mid: midi,mid: MIDI audio file
audio/x-mid: midi,mid: MIDI audio file
audio/midi: midi,mid: MIDI audio file
audio/x-midi: midi,mid: MIDI audio file
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

audio/mod: mod: Soundracker audio Module
audio/x-mod: mod: Soundracker audio Module
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

audio/mp3: mp3: MPEG audio
audio/x-mp3: mp3: MPEG audio
audio/mpeg2: mp2: MPEG audio
audio/x-mpeg2: mp2: MPEG audio
audio/mpeg3: mp3: MPEG audio
audio/x-mpeg3: mp3: MPEG audio
audio/mpeg: mpa,abs,mpega: MPEG audio
audio/x-mpeg: mpa,abs,mpega: MPEG audio
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

audio/mpeg-url: m3u: MPEG music resource locator
audio/x-mpeg-url: m3u: MPEG music resource locator
audio/mpegurl: m3u: MPEG music resource locator
audio/x-mpegurl: m3u: MPEG music resource locator
audio/mpeg-url: m3u: MPEG music resource locator
audio/x-mpeg-url: m3u: MPEG music resource locator
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

audio/x-scpls: pls: Shoutcast Playlists
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

audio/x-ogg: ogg: OGG audio
application/x-ogg: ogg: OGG audio
application/ogg: ogg: OGG audio
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

audio/basic: au,snd: Basic audio file
audio/x-basic: au,snd: Basic audio file
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

audio/wav:wav: Microsoft wave file
audio/x-wav:wav: Microsoft wave file
audio/x-pn-wav:wav:Microsoft wave file
audio/x-pn-windows-acm:wav:Microsoft wave file
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

audio/x-pn-realaudio-plugin: rpm: RealPlayer Plugin Metafile
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

audio/x-pn-realaudio: ra,rm,ram: Realaudio-plugin resource locator
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

audio/x-realaudio: ra,rm,ram: RealAudio file
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"


application/vnd.rn-realmedia: rm: RealMedia file
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

application/smil: smi: RealPlayer
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

audio/vnd.rn-realaudio: ra,ram: RealAudio file
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

audio/vnd.rn-realvideo: rv: RealVideo file
repeat noisy swallow(rosa-media-player) fill: rosa-media-player "$file"

audio/x-ms-wax: wax,wma: Windows Media
repeat noisy swallow(audacious) fill: audacious "$file"

#######################
### Documents       ###
#######################

application/x-rtf: rtf: Rich Text Format
application/rtf: rtf: Rich Text Format
text/rtf: rtf: Rich Text Format
repeat noisy swallow(libreoffice) fill: libreoffice --norestore --nologo --view "$file"

application/x-msword: doc, dot: Microsoft Word Document
repeat noisy swallow(libreoffice) fill: libreoffice --norestore --nologo --view "$file"

application/msword: doc, dot: Microsoft Word Document
repeat noisy swallow(libreoffice) fill: libreoffice --norestore --nologo --view "$file"

application/vnd.ms-excel: xls, xlb: Microsoft Excel Document
repeat noisy swallow(libreoffice) fill: libreoffice --norestore --nologo --view "$file"

application/vnd.ms-powerpoint: ppt: PowerPoint
repeat noisy swallow(libreoffice) fill: libreoffice --norestore --nologo --view "$file"

Aby otwierać flash wewnątrz Chrome należy wyłączyć wtyczkę flash player w Firefox.

Aby otwierać plik PDF w Evince z poziomu Firefoksa, należy wejść w Edycja → Preferencje → Aplikacje i tam zaleźć PDF, a następnie z listy wybrać Mozplugger.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.