Mozilla Thunderbird – spolszczenie

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Sprawa szybka, łatwa i przyjemna.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install thunderbird-locale-pl

Zostanie pobrany polski pakiet językowy, który powinien zostać automatycznie aktywowany.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.