mkdir: cannot create directory `/dev/shm’: File exists

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Terminal

Podczas próby przeinstalowania pakietu initscripts napotkałem na błąd:

mkdir: cannot create directory `/run/shm’: File exists

Menedżer pakietów próbuje utworzyć katalog /run/shm, a ponieważ istnieje w systemie – zwraca błąd. Po sprawdzeniu uprawnień do katalogu, okazuje się, że są identyczne jak u innych tego typu katalogów.

Rozwiązanie jest bardzo proste – wystarczy usunąć katalog i utworzyć go na nowo:

sudo rm /dev/shm
sudo mkdir /dev/shm

Co ciekawe, po ponownym uruchomieniu menedżera pakietów błąd nie występuje – mimo, że katalog nadal istnieje w systemie.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • webnull

    A nie czasem /run/shm w tym rozwiązaniu powinno być? :O