[MarcinFilipiukPL] Jak sprawnie uczyć się Linuxa (na przykładzie Ubuntu) cz.2

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Artykuł ten jest kontynuacją artykułu z serwisu www.MarcinFilipiuk.pl (18. Jak sprawnie uczyć się Linuxa (na przykładzie Ubuntu) – artykuł dla wszystkich szerzej zainteresowanych informatyką cz.1)

Jest to drugi z trzech artykułów poświęconych szybkiemu i trwałemu opanowaniu poleceń konsoli tak, aby się w nich sprawnie poruszać, co jest niezbędną rzeczą dla każdego administratora Linuksa (artykuły z tej serii są szczególnie przydatne osobom, które są zainteresowane serwerowymi zastosowaniami Ubuntu, o których piszę osobną serię artykułów).

Poniżej znajduje się druga część najważniejszych poleceń systemu Linux oraz krótki opis tego co robią – do nauczenia się.

Aby je szybko i na trwałe przyswoić, należy wykorzystać program do nauki (program w zależności od stopnia zapamiętania materiału wyznacza optymalne powtórki, aby dobrze pamiętać materiał i nie marnować czasu na powtarzanie rzeczy, które już dobrze pamiętamy). Tym programem jest Anki, który jest dostępny na wiele platform, w tym także na Ubuntu i Windowsa (Uwaga po zainstalowaniu w Windowsie ikona programu pojawia się na pulpicie i nie pojawia się komunikat, że instalacja zakończyła się). Można go pobrać ze strony producenta http://anki.softonic.pl/ lub stąd: www.ankisrs.net (m.in. wersja Linux).

Wystarczy, że ściągniesz program Anki, otworzysz w nim przygotowany przeze mnie plik z poleceniami i rozpoczniesz naukę.

Kolejny artykuł z serii efektywnej nauki Linuxa/Ubuntu – komendy niezbędne dla administratora ukaże się po 12.01.2012 na ubuntu-pomoc.org.

Podstawowe polecenia cz.2

Aby uzyskać więcej informacji i przykłady dotyczące danego polecenia wpisz w konsoli:

man nazwa_polecenia

np.

man cp

Większe możliwości manipulacji na plikach:

Polecenie Działanie / opis

 • awk Język porównujący ze wzorcem, porównuje dane z wyrażeniem regularnym i na tej podstawie wykonuje różne operacje
 • seed Narzędzie podobne do awk – porównuje ze wzorcem, służy do różnych manipulacji na wierszach tekstu
 • perl i python Pełnoprawne języki skryptowe, rozbudowane do tego stopnia, że można w nich pisać duże i bardzo przydatne aplikacje

Kompresowanie i pakowanie plików:

Polecenie Działanie / opis

 • gzip Kompresuje pliki do formatu GNU zip
 • gunzip Dekompresuje pliki z formatu GNU zip
 • compress Kompresuje pliki algorytmem tradycyjnej kompresji unixowej
 • zcat Kompresuje i dekompresuje pliki za pomocą standardowego wejścia i wyjścia (programem gzip lub compress)
 • bzip2 Kompresuje pliki do formatu BZip
 • bunzip2 Dekompresuje pliki z formatu Bzip2
 • zip Kompresuje pliki do formatu windows zip
 • unzip Dekompresuje pliki formatu Windows zip

Porównywanie plików:

Polecenie Działanie / opis

 • diff Porównuje zawartość plików lub katalogów wiersz po wierszu
 • comm Porównuj ezawartość dwóch posortowanych plików wiersz po wierszu
 • cmp Porównuje zawartość plików bajt po bajcie
 • md5sum Wylicza sumę kontrolną pliku algorytmem MD5

Dyski i systemy plików:

Polecenie Działanie / opis

 • df Podaje ilość dostępnego miejsca w zamontowanych systemach plików
 • mount Umożliwia dostęp do partycji na dysku
 • umount Odmontowanie – usuwa możliwość dostępu do partycji na dysku
 • fsck Sprawdza czy na partycji nie powstały jakieś błędy
 • sync Zapisuje na dyski wszystkie bufory dysków

Partycjonowanie i formatowanie dysków:

Polecenie Działanie / opis

 • parted, fdisk, sfdisk Programy dzielące dysk na partycje, każdy jest bardzo dobry, różnią się tylko interfejsami
 • mkfs Formatuje dysk twardy, zakłada na nim nowy format plików

Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie:

Polecenie Działanie / opis

 • mt Program kontrolujący napęd taśmowy
 • dump Zapisuje partycję na napędzie dyskowym
 • restore Odtwarza partycję zapisaną programem dump
 • tar Odczytuje i zapisuje archiwa z taśm
 • rsync Na innym dysku lub komputerze tworzy lustrzaną kopię pewnego zbioru plików

Przeglądanie procesów:

Polecenie Działanie / opis

 • ps Wypisuje procesy
 • uptime Podglądanie obciążenia systemu
 • w Lista aktywnych procesów wszystkich użytkoników
 • top Interaktywnie monitoruje procesy zajmujące sporo zasobów systemu
 • free Wyświetla ilość wolnej pamięci

Kontrola procesów:

Polecenie Działanie / opis

 • kill Kończy działanie procesu, lub wysyła do procesu sygnał
 • nice Wywołuje program przydzielając mu priorytet
 • renice Zmienia priorytet programu w czasie jego pracy
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.