[LXDE] Zmiana kursora myszy

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Środowisko LXDE nie zostało wyposażone w konfigurator pozwalający na łatwą zmianę kursora myszy. Zmiana motywu wymaga edycji pliku określającego domyślny zestaw ikon.

Zmiana kursora myszy w LXDE

 1. Skopiuj katalog z ikonami do /usr/share/icons/.
 2. Otwórz terminal i utwórz katalog, w którym umieścisz plik konfiguracyjny:
  sudo mkdir /usr/share/icons/default
 3. Utwórz plik konfiguracyjny:
  sudo leafpad /usr/share/icons/default/index.theme
 4. Umieść w pliku następujący kod:
  [icon theme]
  Inherits=katalog_z_ikonami

  Gdzie katalog_z_ikonami to nazwa katalogu, który skopiowałeś w punkcie 1.

 5. Zaloguj się ponownie do systemu.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.