Lokalizacja plików wykonywalnych

Pliki wykonywalne, to takie pliki, dzięki którym możemy otworzyć jakąś aplikację np. Skype, Kadu, Exaile.

Pliki wykonywalne umieszczane są zazwyczaj w /usr/bin. Można to sprawdzić wpisując polecenie:

which nazwa_programu

np.:

which skype

Rezultat:

/usr/bin/skype

Jednak niekiedy pliki wykonywalne znajdują się w katalogach zdefiniowanych w zmiennej $PATH. Aby zobaczyć jakie to katalogi, wpisz w terminalu:

echo $PATH

Rezultat:

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

Czyli dodatkowo:
/usr/local/sbin
/usr/local/bin
/usr/sbin
/sbin
/bin
/usr/games

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.