Logowanie bez hasła po wstrzymaniu/hibernacji systemu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby wyłączyć opcję podawania hasła po wstrzymaniu systemu, otwórz terminal i wydaj polecenie:

gconf-editor

Teraz kliknij kolejno: apps > gnome-power-manager >lock.

Odszukaj Suspend (wstrzymanie) i odptaszkuj je. Możesz również zrobić to samo z Hibernate (hibernacja)

Zamknij okno i uruchom ponownie komputer.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • domibroz

    U mnie w folderze gnome-power-manager nie ma pozycji lock.
    Co zrobić w tym przypadku aby pozbyć się wpisywania hasła?

  • xXx

    W 14.04 wystarczy wejść w opcję Jasność i Blokada i odznaczyć ptaszek na dole okna.