locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory locale

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli borykasz się z błędem:

locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Nie mo?na ustawi? LC_ALL na domy?ln? lokalizacj?: Nie ma takiego pliku ani katalogu

a język w systemie zmienił się na angielski, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/default/locale

Usuń całą jego zawartość i wklej poniższy kod

LANG=pl_PL.UTF-8
LC_CTYPE="pl_PL.UTF-8"
LC_NUMERIC="pl_PL.UTF-8"
LC_TIME="pl_PL.UTF-8"
LC_COLLATE="pl_PL.UTF-8"
LC_MONETARY="pl_PL.UTF-8"
LC_MESSAGES="pl_PL.UTF-8"
LC_PAPER="pl_PL.UTF-8"
LC_NAME="pl_PL.UTF-8"
LC_ADDRESS="pl_PL.UTF-8"
LC_TELEPHONE="pl_PL.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="pl_PL.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="pl_PL.UTF-8"
LC_ALL=

Zapisz plik (CTRL+S) i uruchom ponownie system

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • czapa_ols

    nie prościej będzie:
    #dpkg-reconfigure locales
    ?