Lista ostatnio utworzonych plików w systemie

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby wyświetlić listę ostatnio utworzonych plików w systemie, a dokładniej plików zmodyfikowanych na partycji root w przeciągu ostatnich 6 minut, wydaj polecenie:

find / -mtime -0,1 -print

Źródło: forum.ubuntu.pl

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.