[LightDM] Usuwanie zbędnych pozycji z listy dostępnych środowisk graficznych

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Klikając w ikonę trybika znajdującą się w głównym ekranie logowania LightDM istnieje możliwość wyboru sesji, z której chcemy skorzystać np. Gnome, Gnome Mate, KDE, Unity.

Każda pozycja na liście posiada odpowiedni plik *.desktop w katalogu /usr/share/xsessions/. Wystarczy przenieść/usunąć dany plik, aby pozbyć się wpisu na liście.

Otwórz terminal i przejdź do katalogu /usr/share/xsessions/:

cd /usr/share/xsessions/

Listę plików wyświetlisz poleceniem:

ls

Teraz wystarczy przenieść (de facto zmienić rozszerzenie):

sudo mv nazwa_pliku.desktop nazwa_pliku.desktop-backup

lub usunąć niepotrzebny plik:

sudo rm nazwa_pliku.desktop
Źródło: ubuntuguide.net
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • jambon

    Jak przywrócić usunięty przez pomyłkę skrót do środowiska graficznego? Ponowna instalacja nic nie daje.