Kubuntu 12.10: Aktualizacja KDE do wersji 4.9.3

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Wczoraj wydano KDE 4.9.3, nowa wersja KDE poprawia 86 błędów znalezionych w poprzednich wersjach środowiska, szczegóły dostępne tutaj. Aby zaktualizować KDE do najnowszej wersji wykonaj następujące polecenia:

sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/ppa
sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • basior

    Czy pojawi się wersja 4.9.3 w standardowych aktualizacjach?

    • Admc

      Nie pojawi się, PPA to OFICJALNA droga aktualizacji.