Konwersja obrazów *.mdf do *.iso

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Często obrazy płyt, poza formatem ISO, są również w *.mdf. Do ich odczytania w Windows służył np. Deamon Tools.

Ubuntu posiada (a jeśli nie posiada, wystarczy je zainstalować) narzędzie do szybkiej zmiany formatu z *.mdf do *.iso. W tym celu posłużymy się programem mdf2iso.

1. Zainstaluj program:

sudo apt-get install mdf2iso

2. Wzór polecenia służącego do wykonania konwersji wygląda tak:

mdf2iso sciezka/do/pliku/mdf sciezka/do/pliku/iso

np.

mdf2iso /media/cdrom/obraz/gra.mdf /home/user/Pulpit/gra.iso

UWAGA! Wielkość liter jest ważna!

Po wpisaniu tej komendy w terminalu pojawi się pasek postępu konwersji. Po zakończonej pracy obraz znajdziesz obraz w lokalizacji podanej jako druga.

Sposób montowania obrazów ISO został opisany na tej stronie wcześniej – link

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.