[KONKURS] Pozostały już tylko 4 dni…

Przypominam, że konkurs, w którym do wygrania są trzy bony na zakupy w sklepie internetowym Kingbit Multimedia.

W konkursie zgłoszonych jest na razie 6 prac nadesłanych przez 5-ciu uczestników.

Zapraszam wszystkich do zabawy!

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.