Koniec Ubuntu Tweak? Jednak nie!

Kilka dni temu informowaliśmy o zakończeniu przez autora wszelkich prac związanych z projektem Ubuntu Tweak.

A jednak…

I don’t really want to give up the development.

Autor tłumaczy również co miał na myśli pisząc If making free software is not free any more:

You’re wondering that what the “free” meaning in “If making free software is not free any more”. I’m sorry for this, because English is not my native language, I should give enough information about “free”. Here I mean “freedom”, just like I wrote in my Chinese blog.

Why I don’t feel freedom? These days, I spent a lot of time on this project, I was always thinking about the motivation. Back to 5 years ago, I developed it just because of my practice on Linux programming, I felt freedom when I make things on Linux (Although I didn’t have developing experience on Windows and Mac then). But now I don’t feel any freedom about developing this software any more. The initial motivation is changed, and I’m still looking for new motivation.

Tradycyjnie, skrótowe przetłumaczenie dla tych, którzy nie władają dobrze językiem angielskim: Obecnie spędzam wiele czasu nad projektem i zawsze zastanawiam się nad motywacją. 5 lat temu tworzyłem projekt z powodu praktyki w programowaniu na Linuksie. Czułem wolność programując na Linuksie. Ale teraz już tego nie czuję. Początkowa motywacja się zmieniła i nadal szukam nowej.

Resztę przemyśleń autora znajdziecie na jego blogu.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Kiro

    Nie pierwszy raz spotykam się z taką pomyłką. Często ludzie robią takie „skróty myślowe”. A my, Polacy, no cóż, już tak jesteśmy wychowani, że zawsze o pieniążkach myślimy :)