Konfiguracja laptopa Asus U36SD

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W tym wpisie przedstawię krok po kroku jak w laptopie Asus U35SD:

Efekty pulpitu

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia.conf

Wklej do pliku poniższy kod:

blacklist nouveau
blacklist nvidia

Zapisz plik CTRL + S i zamknij edytor.
Usuń sterowniki nVidia:

sudo apt-get purge nvidia-current

Stan wstrzymania

Stan wstrzymania nie działa poprawnie z powodu problemów z magistralą USB.
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/pm/sleep.d/20_custom-asus-u36sd

Wklej do edytora następujący kod:

BUSES="0000:00:1a.0 0000:00:1d.0"

case "${1}" in
  hibernate|suspend)
    # Switch USB buses off
    for bus in $BUSES; do
      echo -n $bus | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
    done
    ;;
  resume|thaw)
    # Switch USB buses back on
    for bus in $BUSES; do
      echo -n $bus | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/bind
    done
    ;;
esac

Zapisz plik CTRL + S i zamknij edytor.
Nadaj utworzonemu plikowi prawa do uruchamiania:

sudo chmod +x /etc/pm/sleep.d/20_custom-asus-u36sd

Uruchom ponownie komputer.

Aktywacja klawiszy funkcyjnych

Pobierz i zainstaluj pakiet asus-nb-wmi driver:

sudo apt-get install git build-essential
git clone git://git.iksaif.net/acpi4asus-dkms.git
cd acpi4asus-dkms
make
sudo make install
sudo modprobe asus-nb-wmi

Konfiguracja bluetooth

Moduł ath3k w Ubuntu 11.04 nie może wykryć urządzenia Bluetooth, ponieważ nie zawiera ono numeru identyfikacyjnego, więc wystarczy podać ją ręcznie.
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo su

Podaj swoje hasło. Teraz:

service bluetooth stop
rmmod btusb
rmmod ath3k
modprobe -a ath3k
echo "13d3 3304" > /sys/bus/usb/drivers/ath3k/new_id
modprobe btusb
service bluetooth start
exit

Jeśli nadal nie działa, wydaj polecenie:

sudo hciconfig hci0 up

USB 3.0

Przeznaczone tylko dla Ubuntu 11.04:
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/default/grub

Odszukaj linię:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT

I na samym końcu, ale w cudzysłowie, dodaj:

pci=nomsi,noaer

Przykładowo:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=nomsi,noaer"

Zaktualizuj GRUBa:

sudo update-grub

Uruchom ponownie komputer.

Wydłużenie czasu pracy na baterii

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/default/grub

Odszukaj linię:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT

I na samym końcu, ale w cudzysłowie, dodaj:

i915.i915_enable_rc6=1

Przykładowo:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i915.i915_enable_rc6=1"

Zaktualizuj GRUBa:

sudo update-grub

Uruchom ponownie komputer.

Konfiguracja kamery

Obraz w kamerze może być odwrócony do góry nogami. Aby to naprawić, otwórz terminal i wydaj polecenia:

sudo add-apt-repository ppa:libv4l
sudo apt-get update && sudo apt-get install libv4l-0

W przypadku Ubuntu 11.10 należy zainstalować 32-bitową wersję pakietu libc4l-0:

sudo add-apt-repository ppa:libv4l
sudo apt-get update && sudo apt-get install libv4l-0:i386

Teraz wystarczy każdą aplikację wykorzystującą kamerę, np. Skype, uruchomić poprzedzając nazwę linią:

LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so

Przykład:

LD_PRELOAD=/usr/lib/i386-linux-gnu/libv4l/v4l1compat.so skype

Wyłączenie touchpada w trakcie pisania

Opcja Wyłączenie panelu dotykowego podczas pisania, znajdująca się w Mysz i panel dotykowy → Panel dotykowy, może nie działać.
Aby to rozwiązać, otwórz terminal i wydaj następujący ciąg poleceń:

mkdir tmpbuild
cd tmpbuild
wget http://david.hardeman.nu/synaptics-suse-patches.tar.bz2
apt-get source xserver-xorg-input-synaptics
cd xserver-xorg-input-synaptics-wersja
cd debian/patches
tar xfvj ../../../synaptics-suse-patches.tar.bz2
ls -1 2*.patch >> series
cd ../..
sudo apt-get build-dep xserver-xorg-input-synaptics
dpkg-buildpackage -us -uc -rfakeroot
sudo dpkg -i ../xserver-xorg-input-synaptics_wersja_architektura.deb

Gdzie wersja oraz architektura zależą od aktualnej wersji pakietu i architektury, z której korzystasz.

Plymouth

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/initramfs-tools/conf.d/splash

Dodaj do pliku linię:

FRAMEBUFFER=y

I na koniec:

sudo update-initramfs -u
Źródło: Asus_U36SD
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.