Kompilowanie serwera OTS na Ubuntu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Autorem artykułu jest Yuri20, jeden z naszych Czytelników.

W tym poradniku przedstawię, jak w prosty sposób skompilować serwer OTS z paczki źródłowej na Ubuntu. Zaczynamy!

 1. Najpierw pobieramy paczkę z programem: link
 2. Przenosimy pobrany plik do katalogu domowego, uruchamiamy Terminal, a następnie rozpakowujemy poleceniem:
  tar -zxf forgottenserver-0.3.6.r92.tar.gz

  Następnie przechodzimy do rozpakowanego katalogu komendą:

  cd 0.3.6.r92
 3. Teraz wykonujemy następujące polecenia:
  sudo apt-get install autoconf
  sudo apt-get install libboost1.42-dev libboost-system1.42-dev libboost-filesystem1.42-dev libboost-date-time1.42-dev libboost-regex1.42-dev libboost-thread1.42-dev libgmp3-dev liblua5.1-0 liblua5.1-0-dev liblua50 liblua50-dev liblualib50 liblualib50-dev lua50 lua5.1 libsqlite0-dev libsqlite3-dev sqlite3 libmysql++-dev libmysqlclient-dev mysql-client-5.1 mysql-server-5.1 mysql-common libxml2-dev libxml++2.6-dev cpp gcc g++ make automake autoconf pkg-config subversion liblua5.1-sql-mysql-dev liblua5.1-sql-sqlite3-dev zlib1g-dev zlib1g libcrypto++-dev libcrypto++8
  ./autogen.sh
 4. Mamy już zainstalowane wszystkie wymagane pakiety i jesteśmy przygotowani do kompilacji. Wykonujemy teraz:
  make

  Jeśli wszystko zostało dobrze przygotowane, kompilacja powinna zakończyć się sukcesem

 5. Pozostaje teraz jedynie usunąć niepotrzebne pliki. Wykonujemy kolejno polecenia:
  sudo rm *.cpp
   sudo rm *.h
   sudo rm *.o
 6. Możemy uruchomić nasz świeżo skompilowany program. Używamy do tego komendy:
  ./theforgottenserver

  i gotowe

Powyższy poradnik nie został sprawdzony. Autor nie bierze odpowiedzialności za błędy kompilacji :).
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Urlich

  Po przeczytania nasuwa mi się jedno ważne pytanie – co to jest serwer OTS ? Nigdzie nie widzę rozwinięcia co taki serwer ma robić.

  • Szmitas

   Open Tibia Server.

 • Yuri20

  Jestem knajtem i wale z aksa.

  • Michał Kasprzak

   Jestem kingiem i proszę o banicję dla tegoż komentarza…

 • Yuri20

  Szmitas, wiesz co robić.

 • YyyBrzuszek

  E: Package ‚libboost1.42-dev’ has no installation candidate

  E: Package ‚libboost-system1.42-dev’ has no installation candidate

  E: Package ‚libboost-filesystem1.42-dev’ has no installation candidate

  E: Package ‚libboost-date-time1.42-dev’ has no installation candidate

  E: Package ‚libboost-regex1.42-dev’ has no installation candidate

  E: Package ‚libboost-thread1.42-dev’ has no installation candidate

  E: Unable to locate package libcrypto++8

  E: Couldn’t find any package by regex ‚libcrypto++8’

  jak to ograniczać ?

  • wrzomar

   Strzelam, że powodem kłopotów jest to, że artykuł jest sprzed 3 lat z hakiem, więc pewnie w repo są po prostu nowsze wersje boost’a i reszty pewnie też. Jaką wersję systemu używasz?