KDE – spolszczenie

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby cieszyć się w pełni spolszczonym środowiskiem graficznym KDE, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install language-pack-kde-pl-base language-pack-kde-pl

Odczekaj do końca instalacji i uruchom ponownie system, aby zauważyć zmiany.

Jeśli system jest nadal w języku angielskim, kliknij w menu główne i wybierz System > Ustawienia systemowe. Teraz odszukaj Kraj/region i język i w pierwszej zakładce wybierz Add language. Z listy wybierz Polski i zastosuj zmiany. Uruchom ponownie komputer.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.