[KDE] Menadżer paczek Muon i dodawanie PPA do listy repozytoriów.

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W internecie często można znaleźć repozytoria w postaci paczek PPA, można je dodać za pomocą Menadżera paczek Muon, który jest podstawowym menadżerem pakietów w Kubuntu 12.04. Poniżej znajduje się opis, w jaki sposób można dodać paczki PPA do listy repozytoriów

 1. Klikamy na Menu programu uruchamiającego i wybieramy System, następnie uruchamiamy Menadżer paczek Muon.

 2. Wybieramy Ustawienia i Konfiguruj źródła oprogramowania. Zostaniemy poproszeni o wpisanie hasła, wpisujemy je i wciskami Enter lub OK.

 3. [KDE] Menadżer paczek Muon i dodawanie PPA

  Menadżer paczek Muon

  [KDE] Menadżer paczek Muon i dodawanie PPA

  Konfiguruj źródła oprogramowania

 4. W kolejnym oknie wybieramy zakładkę Inne oprogramowanie i następnie Dodaj.

 5. [KDE] Menadżer paczek Muon i dodawanie PPA

  Źródła oprogramowania

 6. W oknie które się pojawi, wklejamy adres do paczki PPA i wciskami Enter lub klikamy na OK. Po odświeżeniu prze menadżer listy repozytoriów, możemy instalować aplikację.

 7. [KDE] Menadżer paczek Muon i dodawanie PPA

  Okno dodawania APT

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Admc

  Czy tylko ja mam wrażenie że Muon jest wyraźnie gorszy od Synaptica?