Instalacja LAMP z wersją PHP 7.0 na dystrybucji 16.04 LTS i nowszej.

LAMPLinux + Apache + MySQL + PHP = LAMP. Z poniższej instrukcji krok po kroku dowiesz się jak w szybki i prosty sposób uruchomić serwer i zacząć tworzyć własne strony www.

UWAGA!!! Cała instalacja odbywa się uprawnieniami roota, tak więc przed rozpoczęciem wpisujemy:

sudo su

Instalacja

  1. Instalacja MySql
  2. MySql instalujemy wpisując komendę:

[Dovecot] Error: open() failed with mbox file /var/spool/mail/postmaster: Permission denied

Terminal

Opis problemu

Podczas próby połączenia ze skrzynką pocztową, nie zostają pobrane wiadomości. W pliku /var/log/mail.err pojawia się błąd:

Error: open() failed with mbox file /var/spool/mail/postmaster: Permission denied

gdzie postmaster to nazwa skrzynki, z którą próbujesz nawiązać połączenie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem należy zmienić właściciela pliku /var/spool/mail/postmaster – musi być nim użytkownik, do którego należy skrzynka (postmaster w tym przypadku), a grupa – mail. Przykładowe polecenie:

runlevel unknown

Terminal
Niedawno podczas konfiguracji serwera Ubuntu napotkałem na problem związany z automatycznym uruchamianiem usług w systemie. Część z nich uruchamiała się prawidłowo, natomiast niektóre nie zostały w ogóle wywołane. Powodem takiego stanu rzeczy okazał się nieprawidłowo zakończony proces automatycznego uruchamiania usług o czym przekonałem się, wpisując w terminalu polecenie:

runlevel

Rezultat:

runlevel unknown

Proces automatycznego uruchamiania usług w systemie Ubuntu składa się z kilku etapów tzw. runlevels. Następują one kolejno po sobie, a błędy, które wystąpią na jednym poziomie, mogą spowodować nieprawidłowe wykonanie kolejnego. Co istotne – aplikacje uruchamiane są na różnych poziomach, stąd przerwanie jednego może uniemożliwić wywołanie konkretnej usługi.

mkdir: cannot create directory `/dev/shm’: File exists

Terminal

Podczas próby przeinstalowania pakietu initscripts napotkałem na błąd:

mkdir: cannot create directory `/run/shm’: File exists

Menedżer pakietów próbuje utworzyć katalog /run/shm, a ponieważ istnieje w systemie – zwraca błąd. Po sprawdzeniu uprawnień do katalogu, okazuje się, że są identyczne jak u innych tego typu katalogów.

Rozwiązanie jest bardzo proste – wystarczy usunąć katalog i utworzyć go na nowo:

sudo rm /dev/shm
sudo mkdir /dev/shm