[Ubuntu 12.04] Instalacja PostgreSQL 9.3

postgres-java-logo

Aby zainstalować PostgreSQL w wersji 9.3 w Ubuntu 12.04, otwórz terminal i dodaj repozytorium:

sudo su -c "echo 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ precise-pgdg main' > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list"

Dodaj klucz GPG:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

Zaktualizuj listę pakietów:

[MySQL] initctl: Unknown job: mysql

[MySQL] initctl: Unknown job: mysql

Problem

Podczas próby uruchomienia serwera MySQL poleceniem:

Pojawia się komunikat:

Setting up mysql-server-5.5 (5.5.31-0ubuntu0.13.04.1) ...
runlevel:/var/run/utmp: No such file or directory
initctl: Unknown job: mysql

Rozwiązanie #1

Otwórz terminal i wykonaj polecenia:

sudo touch /var/run/utmp
sudo chmod 664 /var/run/utmp
sudo reboot

Po ponownym uruchomieniu komputera, przeinstaluj serwer MySQL:

sudo apt-get purge mysql-server
sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server

[Apache/PHP] Instalacja modułu mCrypt

php_logomCrypt to biblioteka PHP, która zapewnia wsparcie dla wielu popularnych algorytmów kryptograficznych. Wiele systemów informatycznych (systemy CMS czy CRM) wymaga jej do prawidłowego działania np. Fennec CMS.

Instalacja biblioteki mCrypt w Ubuntu sprowadza się do wykonania trzech poleceń:

  1. Zainstaluj pakiet php5-mcrypt:
    sudo apt-get install php5-mcrypt
  2. Aktywuj zainstalowany moduł:

Instalacja Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files

Terminal

Jeśli podczas swojej programistycznej przygody napotkasz konieczność instalacji Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files, zastosuj się do poniższych kroków.

Opisano na przykładzie Java 8 Oracle, rozwiązanie będzie skuteczne również w przypadku wersji 7. Dla starszych wersji, poszukaj odpowiednich plików JCE.
  1. Ze strony http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce-7-download-432124.html pobierz paczkę Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 7.
  2. Rozpakuj pobraną paczkę.
  3. Przejdź w terminalu do rozpakowanego katalogu.