Moc zaklęta w terminalu cz. 4

Czwarty artykuł z serii „Moc zaklęta w terminalu” będzie dotyczyć zarządzania użytkownikami systemu.

Operatory w [] są opcjonalne, a ich wytłumaczenie znajduje się zawsze pod komendą – oczywiście przy wpisywaniu komendy w terminalu nie wpisujemy [].

Dodawanie nowego użytkownika:

useradd [-d] [-g] [-G] [-s] [-u] nazwa_użytkownika

Opcje:
-d katalog_domowy – wartość ta określa katalog domowy użytkownika, domyślnie zmienna ta przyjmuje wartość taką samą jak nazwa użytkownika
-g grupa_początkowa – jest nazwą grupy początkowej użytkownika. Grupa ta musi już istnieć. W przypadku nie podania tej zmiennej system sam utworzy grupę dla użytkownika o nazwie zgodnej z nazwą użytkownika
-G inne_grupy – lista dodatkowych grup, do których zostanie przypisany użytkownik
-s powłoka – nazwa powłoki użytkownika
-u uid – numeryczna wartość identyfikatora użytkownika. Wartość ta musi być niepowtarzalna i większa od 99. W przypadku nie podania tej zmiennej system sam przydzieli użytkownikowi pierwszy wolny numer.

Usuwanie użytkownika:

userdel [-r] nazwa_użytkownika

Opcje:
-r – zostaną usunięte pliki w katalogu domowym użytkownika, sam katalog domowy i pliki buforowania poczty.

Moc zaklęta w terminalu cz. 3

To już trzeci artykuł z serii „Moc zaklęta w terminalu”. Przedstawię w nim sposoby tworzenia i rozpakowywania archiwów w różnych rozszerzeniach.

Archiwum *.tar:
Tworzenie:

tar -cf nazwa_archiwum.tar ścieżka/do/katalogu

np.

tar -cf wazne.tar Pulpit/pliki/wazne

Rozpakowywanie – uwaga, katalog do którego chcesz rozpakować plik musi istnieć!:

tar -xvf nazwa_archiwum.tar -C katalog/do/którego/rozpakujesz

np.

tar -xvf wazne.tar -C Pulpit/pliki/wazne

Archiwum *.tar.gz:
Tworzenie:

Moc zaklęta w terminalu cz. 2

To druga część artykułów z serii „Moc zaklęta w terminalu”, których zadaniem jest oswojenie początkujących użytkowników Ubuntu z niesamowitym narzędziem jakim jest terminal.

W tej części przedstawię podstawowe działania na plikach i katalogach, czyli: tworzenie, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie.

Tworzenie katalogów:
mkdir – ta komenda służy do tworzenia nowych katalogów. Jeśli chcesz utworzyć katalog w swoim folderze domowym (home) i w każdym katalogu podrzędnym do niego wystarczy użyć polecenia:

mkdir nazwa_katalogu

np.

mkdir pliki

Jednak jeśli chcesz utworzyć plik w obrębie katalogu głównego, czyli / potrzebne są prawa administratora, czyli człon sudo, np.:

Moc zaklęta w terminalu cz. 1

Terminal nie gryzie

Terminal to potężne narzędzie o naprawdę wielu możliwościach. Wielu początkujących użytkowników przeraża samo słowo „terminal” nie mówiąc o jakiejkolwiek „zabawie” w nim. W serii artykułów zatytułowanych „Moc zaklęta w terminalu” chciałbym pokazać, że nie taki diabeł straszny jak go malują, a konkretniej, nie taki terminal straszny jak o nim mówią.

sudo – to komenda „klucz” do poznania terminalu. Aby wprowadzić w systemie poważniejsze zmiany, potrzebne są prawa administratora. W systemach uniksowych jest to root. Mimo, że jesteś jedynym użytkownikiem systemu (pomyśleć można – administratorem) tak naprawdę jesteś zwykłym szarym użytkownikiem, który co najwyżej może zmienić tapetę. Komenda sudo pozwala na więcej. To ona, w połączeniu z innymi komendami, pozwoli Ci na instalację/usuwanie aplikacji kopiowanie/usuwanie plików do/z katalogów systemowych i wiele, wiele innych rzeczy. Za każdym razem, gdy użyjesz komendy sudo zostaniesz poproszony o hasło, użyj tego, którym logujesz się do systemu. Warto zapamiętać – bez sudo nie ma zabawy :)

Poruszanie się po katalogach:
cd
– to komenda służąca do przemieszczania się po katalogach. Konkretniej… po włączeniu terminala automatycznie znajdujesz się w swoim katalogu domowym – home/nazwa_użytkownika/. Aby przejść katalog wyżej (np. do katalogu Pulpit, w którym znajduje się wszystko to… co jest u Ciebie na pulpicie) wystarczy wpisać:

cd Pulpit

Uwaga! Wielkość liter jest ważna!
Teraz, aby przejść do jakiegoś katalogu (dajmy na to „pliki„) należy wpisać: