[Go Quickly!] Podsumowanie + przykładowa aplikacja

W tym krótkim kursie przedstawiłem podstawy tworzenia aplikacji w Framework’u Quickly. Mimo, że Canonical przestało go dynamicznie wspierać i postawiło na Qt jest nadal ciekawym narzędziem, w którym szybko stworzymy aplikacje dzięki mocy PyGTK. Poniżej zgromadziłem pomocne linki przy tworzeniu aplikacji w PyGTK i Quickly.

[Go Quickly!] Udostępnianie na Launchpad.net

launchpad-logo

Aby móc łatwo podzielić się z innymi naszą aplikacją, potrzebujemy repozytoriów PPA. Dzięki nim można łatwo instalować i aktualizować aplikacje. Jeżeli nie mamy konta w jednej z usług Canonical, musimy je założyć. Później wystarczy się zalogować na launchpad.net i potwierdzić dołączenie do serwisu. Przy pierwszym logowaniu zostanie utworzone konto. Umożliwienie dodawania aplikacji do repozytorium jest procesem dość skomplikowanym, ponieważ tworzy się w tym procesie unikalne klucze, które posłużą do weryfikacji podczas wysyłania naszych aplikacji. Polecam skorzystanie z dokładnej instrukcji oraz dodatkowej pomocy przy tworzeniu kluczy PGP. Teraz możemy stworzyć prywatne repozytorium.

[Go Quickly!] Tłumaczenie

Jest to piąty artykuł z serii Go Quickly! autorstwa Grzegorza – dziękujemy.

translation-flags

Jeśli chcemy podzielić się naszą aplikacją z innymi użytkowaniami Internetu, bardzo ważnym elementem są tłumaczenia.

Tłumaczenie jest bardzo wygodne, ponieważ używamy biblioteki GNU gettext, która generuje nam gotowe pliki do tłumaczenia.

Generowania plików dla tłumacza

Aby móc w ogóle wyciągnąć wszystkie interesujące nas teksty, musimy je umieścić w metodzie _("nasz tekst"), dzięki czemu gettext wie co ma tłumaczyć. GNU gettext automatycznie importuje etykiety z formatki Glade’a.
Musimy pamiętać o zaimportowaniu naszej metody dla tłumaczenia _() do plików Python’a. Robimy to wstawiając poniższą linię na początku każdego pliku, który chcemy tłumaczyć:

from locale import gettext as _

Generowanie plików w Quickly przebiega automatycznie podczas pakowania programu. Po uruchomieniu polecenia quickly package otrzymujemy plik .pot.

[Go Quickly!] Programowanie – open i save dialog

Jest to czwarty artykuł z serii Go Quickly! autorstwa Grzegorza – dziękujemy.

Zaczynamy pisanie naszego edytora. Otwieramy katalog naszego projektu i uruchamiamy quickly edit – pozwoli nam to edytować wszystkie ważne pliki. O zmianie standardowego edytora pisałem wcześniej.

Zignorować możemy na razie pliki z rozszerzeniem .page – służą one do budowania pomocy w programie. Otworzą się także pliki z przedrostkiem _test, służą do testów jednostkowych. Najbardziej interesujące nas pliki mają w sobie nazwę naszego programu, a także plik __init__.py, będący plikiem startowym programu.

Wszystkie te pliki znajdują się w katalogu pod nazwą naszej aplikacji, który mieści się w katalogu naszej aplikacji. Powinno się tam dodawać wszystkie pliki zawierające kod programu (dla jego poprawnego działania).

Kod głównego okna programu znajduje się w pliku [nazwa_aplikacji]Window.py. Mamy w nim zdefiniowaną klasę okna i metodę jego inicjalizacji.

[Go Quickly!] Kontrola wersji Bazaar

Jest to trzeci artykuł z serii Go Quickly! autorstwa Grzegorza – dziękujemy.

Bardzo ważnym narzędziem podczas tworzenia aplikacji jest system kontroli wersji. W Quickly zastosowano Bazaar (bzr), którego używają takie projekty jak: Ubuntu, Inkscape, Bugzilla, GRUB czy MySQL. Jego dużą zaletą jest współpraca z innymi popularnymi systemami kontroli wersji.

Bzr tworzy commit na starcie nowego projektu oraz przy innych ważnych operacjach na projekcie. W Quickly robienie commita zostało uproszczone do:

quickly save "komentarz dotyczący commita"

Ale możemy skorzystać z:

bzr commit "komentarz dotyczący commita"