[13.04] Instalacja serwera LAMP w Ubuntu

Niektórzy stali bywalcy strony Ubuntu – pomoc mogliby zarzucić mi, że tego typu artykuł już się pojawił. Rzeczywiście, został napisany za czasów wersji 11.04. Tym razem zostanie on wzbogacony o parę rzeczy, a jednocześnie skrócony o czynności, które uległy abstrakcji w nowszych edycjach Ubuntu. Do dzieła!

Czym właściwie jest LAMP?

LAMP to skrót od Linux Apache MySQL PHP. Jest to kompletny serwer WWW składający się z kilku elementów składowych, których nazwy są nazwą kompletnego pakietu:

  • Apache – serwer stron WWW.
  • MySQL – serwer baz danych, które w dzisiejszych czasach wykorzystywane są na większości stron internetowych, np. do przechowywania danych użytkowników, takich jak nazwa, zaszyfrowane hasło, czy email.
  • PHP – wtyczka (plugin) dla serwera Apache, dodaje obsługę języka obiektowego PHP, używanego na stronach WWW.

Instalacja

  1. Zaczynamy od instalacji Apache przy użyciu polecenia:

Instalacja MySQL Workbench

MySQL Workbench to narzędzie do zarządzania i modelowania baz danych MySQL. Za jego pomocą można edytować konfigurację serwera i jego komponentów, a także zaprojektować i stworzyć schematy nowych baz danych, wykonać dokumentację istniejących oraz zapewnić wsparcie przy procesach migracji do MySQL.

Instalacja

Aby pobrać najnowszą wersję MySQL Workbench (aktualnie jest to 5.2.45), odwiedź stronę dev.mysql.com/downloads/workbench/, z rozwijanej listy wybierz Ubuntu Linux, a następnie pobierz przygotowaną paczkę DEB. Paczkę zainstalujesz przez Centrum Oprogramowania Ubuntu.

W standardowym repozytorium znajduje się pakiet mysql-workbench w wersji 5.2.38, jednak możesz dodać repozytorium ppa:olivier-berten/misc, zawierający wersję 5.2.44:

sudo add-apt-repository ppa:olivier-berten/misc 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install  mysql-workbench

Tworzenie diagramu ER z kodu SQL

SQLt/SQL::Translator/SQLFairy to aplikacja, która bardzo szybko wygeneruje dla Ciebie diagram ER z kodu SQL.

Instalacja

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install sqlfairy

Użytkowanie

Schemat polecenia konwertującego plik *.sql do diagramu ER:

sqlt-diagram -d=MySQL -o=diagram.png plik.sql --color

Oczywiście upewnij się, że podajesz poprawną ścieżkę do pliku z kodem!