Katalogi w Ubuntu

W systemie Ubuntu spotykamy się z mnóstwem różnych katalogów, które na pierwszy rzut oka nie zdradzają swojej zawartości. Poniżej zamieszczę krótki spis najpopularniejszych katalogów wraz z opisem ich zawartości. Dzięki temu dowiecie się co i gdzie jest przechowywane.

Katalog /:
To tzw. katalog matka/korzeń. W nim zawarte są wszystkie inne katalogi związane z systemem.

Katalog /bin:
W tym katalogu znajdują się wszystkie standardowe programy Ubuntu.

Katalog /dev:
Ten katalog zawiera informację o wszystkich urządzeniach w systemie.

Katalog /etc:
Tutaj znajdują się wszystkie pliki konfiguracyjne i administracyjne np. /etc/apt/sources.list – plik z repozytoriami.

Katalog /home:
W tym katalogu przechowywane są wszystkie pliki, dokumenty, ustawienia związane z konkretnym użytkownikiem. W tym katalogu tworzone są inne katalogi – dla wszystkich użytkowników systemu – poza root’em.

Katalog /media:
To miejsce, w którym montowane są partycje, dyski przenośnie, napędy – o ile nie zmieniłeś ręcznie punktu montowania.

Katalog /opt:
Katalog plików opcjonalnych. Jeśli chcesz zainstalować jakiś nowy program bez wprowadzania zmian w systemie, zainstaluj go właśnie tutaj.

Katalog /root:
Katalog, w którym zawarte są wszystkie pliki związane z administratorem systemu – root’em.

Katalog /tmp:
W tym katalogu przechowywane są wszystkie dane tymczasowe, które potrzebne są systemowi tylko na określony okres czasu. Odpowiednik windowsowego TEMPa.

Katalog /usr:
Tu znajdują się dodatkowe pliki, które nie trafiły ani do /bin, ani do /etc m.in gry, programy. Katalog /usr jest podzielony na kilka podkatalogów, np. /usr/bin – tutaj przechowywane są programy, /usr/share – miejsce składowania plików związanych z ikonami, dźwiękami, kursorami, /usr/lib – biblioteki.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.