Kasowanie nośnika CD-RW/DVD-RW z poziomu terminala

Kolejna ciekawostka dla miłośników terminala – kasowanie nośnika CD-RW/DVD-RW.

Każda płyta, czy to CD czy DVD montowana jest w katalogu /dev/cdrom. Podobnie jak w przypadku partycji dyskowych, aby ją skasować, trzeba najpierw ją odmontować:

umount /dev/cdrom

Wykonaj jedno z trzech poleceń, aby skasować dane z nośnika:

  1. Formatowanie nośnika CD-RW/DVD-RW:
    wodim dev=/dev/cdrom blank=all
  2. Szybkie kasowanie nośnika CD-RW/DVD-RW:
    wodim dev=/dev/cdrom blank=fast
  3. Kasowanie ostatniej sesji nośnika CD-RW/DVD-RW:
    wodim dev=/dev/cdrom blank=session
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.