JDownloader – instalacja

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

JDownloader jest open source’owym, niezależnym platformowo programem przeznaczonym do pobierania plików z serwisów hostingowych takich jak np. Rapidshare.com czy Megaupload.com (źródło: www.dobreprogramy.pl)

Aby zainstalować JDownloadera na Ubuntu, dodaj repozytoria:

sudo add-apt-repository ppa:jd-team/jdownloader

A następnie zaktualizuj system i zainstaluj aplikację:

sudo apt-get update && sudo apt-get install jdownloader

Oczywiście możesz również zainstalować JDownloadera z paczki *.deb, bądź ze źródeł, ale po co? :)
Jest to aplikacja platformowo niezależna, więc posiada takie same możliwości niezależnie od systemu, z którym pracuje.

JDownloader - instalacja

JDownloader

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.