Java – programowanie przy użyciu terminalu

Aby móc programować w Javie musisz zainstalować pakiet sun-java6-jdk. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install sun-java6-jdk

Teraz utwórz przykładowy plik z rozszerzeniem *.java:

gedit plik_zrodlowy.java

W oknie edytora wklej kod i zapisz zmiany (CTRL+S). Teraz wpisz w terminalu:

javac plik_zrodlowy.java && ./plik_zrodlowy

i ciesz się z działania napisanego programu.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.