Jak wykonać zrzut ekranu logowania?

Wykonanie zrzutu ekranu pulpitu czy wybranego okna nie stanowi żadnego problemu. Niestety w przypadku ekranu logowania, sprawa staje się nieco bardziej złożona…

Zrzut ekranu logowania

Zrzut ekranu logowania

Poniższe porady dotyczą Ubuntu 12.04 i nowszych z LightDM.

Aby wykonać zrzut ekranu logowania, posłużymy się skryptem z opóźnieniem czasowym 20 sekund. Otwórz terminal i wydaj polecenie, które utworzy plik z kodem:

echo 'sleep 20; DISPLAY=:0 XAUTHORITY=/var/run/lightdm/root/$DISPLAY xwd -root' > /tmp/shot.sh

Jeśli potrzebujesz więcej czasu, zmień wartość po słowie sleep.
Przejdź do trybu tekstowego (Ctrl + Alt + F1), zaloguj się i wydaj polecenie, które rozpocznie odliczanie:

sudo bash /tmp/shot.sh >/tmp/shot.xwd

Teraz czym prędzej przejdź do trybu graficznego (Ctrl + Alt + F7), wyloguj się i odczekaj kilka sekund, aż skrypt wykona zrzut ekranu. Następnie zaloguj się do systemu i przekonwertuj wykonany zrzut na obraz w formacie PNG:

convert /tmp/shot.xwd ekranlogowania.png

W Twoim katalogu domowym pojawi się nowy plik o nazwie ekranlogowania.png, w którym znajdziesz zrzut ekranu logowania.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • RafciX

  Ctrl + Alt + F7 przełącza do trybu graficznego, a nie tekstowego, taki mały błądzik ;)

  Ciekawa rzecz, moim zdaniem przydatna nawet wtedy, kiedy klawisz Print Screen SysRq nie działa lub, ma się programu do robienia skcreenshot`ów lub nie chce nam się takowego instalować. Starczy małe, proste xwd.

  • Widocznie myślami byłem jeszcze w poprzednim akapicie, dzięki.

 • emeritus

  Aparatem go,cyfrówką:-)

 • kubahaha

  Łatwiejsza metoda to odpalenie `lightdm` z terminalu – otwiera okienko z podglądem ekranu logowania, można określić rozdzielczość, …