Jak wyczyścić i wyłączyć najnowszą historię odtwarzania w programie Totem

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
Jest to artykuł konkursowy nadesłany do nas przez Oskara W.

Jeżeli używasz odtwarzacza filmów Totem w Ubuntu do odtwarzania filmów, może się okazać, że nie ma opcji w menu, aby wyczyścić historię odtwarzania. A co, jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek dowiedział się co oglądałeś?

Poniżej znajdują się sposoby tymczasowego jak i trwałego zatrzymania wyświetlania historii odtwarzania w Totemie.

Aby wyczyścić najnowszą historię odtwarzania w Totemie wykonaj następujące kroki

Uruchom Katalog domowy, naciśnij Ctrl + H, aby pokazać ukryte pliki, a następnie przejdź do katalogu ./local/share/ i znajdź plik “recently-used.xbel” po czym go usuń.

Możesz to też wykonać tym poleceniem

rm ~/.local/share/recently-used.xbel && touch ~/.local/share/recently-used.xbel

To wyczyści również historię ostatnio otwartych dokumentów dla wielu aplikacji opartych na Gnome 2.

Aby wyłączyć wyświetlanie najnowszej historii odtwarzania w Totemie wykonaj następujące kroki

Tak samo jak w starszych dystrybucjach Ubuntu opartych na Gnome, możesz utworzyć .gtkrc-2.0 i zatrzymać wyświetlanie ostatnich dokumentów dodając

gtk-recent-files-max-age = 0

bądź używając tego polecenia:

echo gtk-recent-files-max-age=0 >> ~/.gtkrc-2.0
Źródło: ubuntuguide.net
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • michal671

    Wszyscy wiemy, czemu ma służyć ten artykuł ;).

    Ale dobrze wiedzieć :).