Jak sprawić, aby plik/katalog stał się nieusuwalny?

Nieusuwalny plik

W tym poradniku pokażę, jak w prosty sposób sprawić, aby wybrany plik lub katalog stał się nieusuwalny – nawet dla użytkownika posiadającego prawa roota.

W tym celu posłużymy się narzędziem chattr, które pozwala na zmianę atrybutów plików i katalogów w systemie. Na plik nałożymy flagę i, która sprawi, że nie będzie możliwa zmiana jego zawartości, nazwy oraz usunięcie.

Tworzymy nieusuwalny plik

Aby zabezpieczyć plik przed usunięciem, wydaj polecenie:

sudo chattr +i ścieżka/do/pliku

Na przykład:

sudo chattr +i SieciowySystem.css

Podaj swoje hasło i wciśnij klawisz Enter. Po odświeżeniu zawartości katalogu ikona pliku zostanie oznaczona kłódką (jak na obrazku powyżej).

Jak sprawić, aby plik/katalog stał się nieusuwalny?

Usunięcie pliku staje się niemożliwe.

Aby umożliwić usunięcie pliku, należy zdjąć wcześniej nałożoną flagę:

sudo chattr -i ścieżka/do/pliku

Tworzymy nieusuwalny katalog

Aby zabezpieczyć katalog przed usunięciem, wydaj polecenie:

sudo chattr +i -R ścieżka/do/katalogu

Na przykład:

sudo chattr +i -R upload

Podaj swoje hasło i wciśnij klawisz Enter. Po odświeżeniu zawartości katalogu nadrzędnego ikona modyfikowanego katalogu zostanie oznaczona kłódką.

Aby umożliwić usunięcie katalogu, należy zdjąć wcześniej nałożoną flagę:

sudo chattr -i -R ścieżka/do/katalogu
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • gall@anonim

    Przepis podaje w jaki sposób nadać atrybut read only dla katalogu lub pliku. przepis nie rozwiązuje problemu aby katalog stał się nieusuwalny, aby nie dało się zmienić jego nazwy, lecz żeby dawało się w nim pisać

  • gall@anonim

    przepis nie rozwiązuje problemu katalogu z możliwością zapisu, lecz aby nie dało się go usunąć i zmienić mu nazwy.