Jak pisać artykuły?

Pisanie artykułów jest bardzo proste o ile pamiętasz o kilku istotnych sprawach.

Wszyscy Redaktorzy zobowiązani są do pisania artykułów w trybie HTML (zakładka HTML w edytorze wpisu)

Spis treści

 1. Formatowanie tekstu
  1. Nagłówek
  2. Pogrubienie
  3. Podkreślenie
  4. Kursywa
 2. Wykazy
  1. Wypunktowanie
  2. Wyliczenie
  3. Ścieżki
 3. Bloki
  1. Terminal
  2. Cytat
  3. Źródło
  4. Uwaga
  5. Pytanie
  6. Skróty klawiszowe
 4. Odnośniki
 5. Obrazki

Formatowanie tekstu

Nagłówek

W celu wyszczególnienia ważnych punktów artykułu używamy nagłówków np.

Nagłówek pierwszego stopnia

<h1>Instalacja</h1>

Nagłówek drugiego stopnia

<h2>Instalacja</h2>

Nagłówek trzeciego stopnia

<h3>Instalacja</h3>

Pogrubienie

<b>przykładowy tekst</b>

Podkreślenie

<u>przykładowy tekst</u>

Kursywa

<i>przykładowy tekst</i>

Wykazy

Wypunktowanie

W celu wypunktowania ważnych informacji używamy struktury:

<ul>
<li>Punkt pierwszy</li> <li>Punkt drugi</li> <li>Punkt trzeci</li>
</ul>

Efekt:

 • Punkt pierwszy
 • Punkt drugi
 • Punkt trzeci

Wyliczenie

W celu zastosowania wyliczenia używamy struktury:

<ol>
<li>Punkt pierwszy</li> <li>Punkt drugi</li> <li>Punkt trzeci</li>
</ol>

Efekt:

 1. Punkt pierwszy
 2. Punkt drugi
 3. Punkt trzeci

Ścieżki

W celu wskazania Czytelnikowi ściezki np. kolejnych kliknięć, użyj zapisu:

System → Preferencje → Klawiatura

Pamiętaj o pogrubieniu. Efekt → uzyskasz przez kombinację klawiszy ALT + I.


Bloki

Terminal

Wszelkie kody konieczne do wpisania w terminalu wstawiamy w tagi:

<pre>sudo apt-get update</pre>

Efekt:

sudo apt-get update

Cytat

Cytaty wstawiamy w tagi:

<blockquote>Treść cytatu</blockquote>

Efekt

Treść cytatu


Źródło

<div class="infoblock"><b>Źródło:</b> <a href="adres" target="_blank">nazwa</a></div>

Efekt

Źródło: nazwa

Uwaga

<div class="attentionblock">Treść</div>

Efekt

Treść

Pytanie

<div class="questionblock">Treść</div>

Efekt

Treść

Skróty klawiszowe

<span class="key">Klawisz pierwszy</span> + <span class="key">Klawisz drugi</span>

Przykład:
Ctrl + S
lub:
Super + D


Odnosniki


Do zapisu odnośników do innych stron używamy struktury:

<a href="adres_strony_www" target="_blank"><b>skrócony_adres</b></a>

Przykład:

<a href="http://www.ubuntu-pomoc.org/nasz-zespol/" target="_blank"><b>ubuntu-pomoc.org</b></a>

Obrazki


Aby dodać do wpisu obrazek, wejdź na stronę obrazki.ubuntu-pomoc.org i zaloguj się danymi, które otrzymasz ode mnie osobiście. Strona napisana jest w taki sposób, aby dodawanie zdjęć odbywało się jak najszybciej i najłatwiej.