IPv6 w Ubuntu

Gdy nad całym zero-jedynkowym światem zawisły czarne chmury z powodu wyczerpania się puli adresów IP, dla wszystkich użytkowników Linuksa mamy dobrą nowinę – jest nadzieja. Ponieważ do wdrożenia IP w wersji 6 u wszystkich ISP zostało jeszcze sporo czasu, już dziś prezentujemy sposób na wykorzystanie zasobów Internetu w wersji szóstej. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest instalacja dołączonego do repozytoriów Ubuntu Miredo – czyli program tworzący tunel IPv6 w oparciu o istniejące połączenie IPv4.
Instalacja:

sudo apt-get install miredo

Po zainstalowaniu powinno być widać nasz adres IPv6 po wykonaniu komendy

ifconfig

Od teraz masz możliwość sprawdzenia adresu ipv6.google.com, który nie był wcześniej dostępny bez posiadania adresu IP wersji szóstej.
Polecam również przed i po zainstalowaniu Miredo adresu test-ipv6.com. Dodatkowo dużo więcej stron IPv6 znajdziemy tutaj www.sixxs.net, a nasz adres można również sprawdzić tutaj ipv6.whatismyipv6.net.ipv4.sixxs.org.

W razie jakichkolwiek problemów możemy odinstalować wcześniejszy pakiet lub ręcznie odpisać adres z interfejsu teredo:

ip a d adres_ipv6/32 dev teredo

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnym Wiki Ubuntu lub na help.ubuntu.com (język angielski).

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.