Instalacja wbudowanej kamery w notebooku Asus F5RL (i kompatybilnych)

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
Jest to rozwiązanie nadesłane do nas przez jednego z Czytelników – Pafnucego. Bardzo dziękujemy :)

Otwórz terminal i zainstaluj pakiet subversion:

sudo apt-get install subversion

Dzieki subversion pobierzesz najnowszą wersję sterownika dzięki poleceniu:

svn checkout https://syntekdriver.svn.sourceforge.net/svnroot/syntekdriver syntekdriver

Przejdź do katalogu syntekdriver/trunk/driver:

cd ./syntekdriver/trunk/driver

Pobierz do tego katalogu plik Makefile-syntekdriverMakefile-syntekdriver, który pobierzesz stąd.
Skompiluj i zainstaluj pobrany plik:

sudo make -f Makefile-syntekdriver
sudo make -f Makefile-syntekdriver install

Na koniec:

insmod stk11xx.ko

Uruchom teraz odpowiedni moduł jądra:

modprobe videodev

Jeśli kamera działa, dodaj moduł jądra na stałe:

sudo gedit /etc/modules

I dodaj na końcu:

videodev
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • edski

  Wszystko idzie ok do momentu:

  insmod stk11xx.ko

  pozniej wyrzuca mi cos takiego:
  insmod: error inserting ‚stk11xx.ko’: -1 Unknown symbol in module

  to samo dotyczy modprobe – nie moge nic zrobic
  moj model laptopa to ASUS F5N wiec jest kompatybilny z opisywanym tutaj

 • pszefer

  u mnie to samo:

  insmod stk11xx.ko

  pozniej wyrzuca mi cos takiego:
  insmod: error inserting ‚stk11xx.ko’: -1 Unknown symbol in module

 • rys189

  witam u mnie idzie do momentu

  nowy@nowy-F5R:~/syntekdriver/trunk/driver$ sudo make -f Makefile-syntekdriver
  [sudo] password for nowy:
  sudo: make: nie znaleziono polecenia
  nowy@nowy-F5R:~/syntekdriver/trunk/driver$

 • rys189

  nowy@nowy-F5R:~/syntekdriver/trunk/driver$ make -f Makefile-syntekdriverMakefile-syntekdriver
  make -C /lib/modules/3.2.0-30-generic/build SUBDIRS=/home/nowy/syntekdriver/trunk/driver modules
  make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-headers-3.2.0-30-generic’
  /usr/src/linux-headers-3.2.0-30-generic/arch/x86/Makefile:81: stack protector enabled but no compiler support
  make[1]: gcc: Polecenie nie znalezione
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-usb.o
  /bin/sh: 1: gcc: not found
  make[2]: *** [/home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-usb.o] Błąd 127
  make[1]: *** [_module_/home/nowy/syntekdriver/trunk/driver] Błąd 2
  make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-3.2.0-30-generic’
  make: *** [all] Błąd 2

 • rys189

  Pobrano wersję 107.
  nowy@nowy-F5R:~$ cd ./syntekdriver/trunk/driver
  nowy@nowy-F5R:~/syntekdriver/trunk/driver$ sudo make -f Makefile-syntekdriver
  make -C /lib/modules/2.6.38-15-generic/build SUBDIRS=/home/nowy/syntekdriver/trunk/driver modules
  make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.38-15-generic’
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-usb.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-v4l.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-sysfs.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-buf.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-bayer.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-0408.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-0500.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-a311.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-a821.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-6a31.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-6a33.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-6a51.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-6a54.o
  CC [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx-dev-6d51.o
  LD [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx.mod.o
  LD [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx.ko
  make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.38-15-generic’
  nowy@nowy-F5R:~/syntekdriver/trunk/driver$ sudo make -f Makefile-syntekdriver install
  install -m 644 -o 0 -g 0 stk11xx.ko /lib/modules/2.6.38-15-generic/kernel/drivers/usb/media
  depmod -a
  nowy@nowy-F5R:~/syntekdriver/trunk/driver$ insmod stk11xx.ko
  insmod: error inserting ‚stk11xx.ko’: -1 Operation not permitted
  nowy@nowy-F5R:~/syntekdriver/trunk/driver$

  • Przed poleceniem:

   insmod stk11xx.ko

   Wywołaj:

   sudo modprobe videodev
 • rys180

  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx.mod.o
  LD [M] /home/nowy/syntekdriver/trunk/driver/stk11xx.ko
  make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-3.5.0-13-generic’
  nowy@nowy-F5R ~/syntekdriver/trunk/driver $ sudo make -f Makefile-syntekdriver install
  install -m 644 -o 0 -g 0 stk11xx.ko /lib/modules/3.5.0-13-generic/kernel/drivers/usb/media
  depmod -a
  nowy@nowy-F5R ~/syntekdriver/trunk/driver $ sudo modprobe videodev
  nowy@nowy-F5R ~/syntekdriver/trunk/driver $ insmod stk11xx.ko
  insmod: error inserting ‚stk11xx.ko’: -1 Operation not permitted
  nowy@nowy-F5R ~/syntekdriver/trunk/driver $

 • rys189

  zrobiłem tak:sudo apt-get instal ctags
  1
  sudo apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r` camorama subversion

  2
  svn co https://syntekdriver.svn.sourceforge.net/svnroot/syntekdriver
  3
  cd syntekdriver/trunk/driver
  4
  make -f Makefile.standalone clean
  5
  make -f Makefile.standalone
  6
  sudo modprobe videodev
  7
  sudo insmod stk11xx.ko
  8
  sudo gedit /etc/modules dopisac: videodev
  v4l1-compat
  9
  camorama id…
  (camorama:9019): Gtk-WARNING **: GtkSpinButton: setting an adjustment with non-zero page size is deprecated

  (camorama:9019): GLib-GObject-WARNING **: invalid uninstantiatable type `(null)’ in cast to `GnomeAppBar’

  (camorama:9019): GnomeUI-CRITICAL **: gnome_appbar_push: assertion `GNOME_IS_APPBAR(appbar)’ failed

  czerwony obraz

 • rys189

  a po restarcie
  Could not connect to video device (/dev/video0)
  please check connection

 • Pingback: Archiwum Instalacja aircrack-ng()