Instalacja Skype na amd64

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

1. Pobierz plik ze strony – klik – do folderu domowego i wydaj te dwa polecenia:

tar -xvf skype-1.4.0.118.tar.bz2

a następnie:

sudo cp ~/skype-1.4.0.118/lang/* /usr/share/skype/lang/

Gotowe :)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.