Instalacja serwera SVN oraz utworzenie przykładowego repozytorium

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

8469610561_79347bc648_z

W tym poradniku przedstawię proces instalacji serwera SVN oraz metodę na założenie własnego repozytorium.

Instalacja serwera SVN

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install subversion

To tyle :)

Utworzenie repozytorium

Otwórz terminal i utwórz katalog, w którym przechowywane będą wszystkie repozytoria:

mkdir /var/svn

Następnie utwórz w nim katalog z repozytorium:

sudo svnadmin create var/svn/test

Aby umożliwić odczyt i zapis do repozytorium wyłącznie uwierzytelnionym użytkownikom, wyedytuj plik svnserve.conf znajdujący się w katalogu conf w repozytorium:

sudo gedit /var/svn/test/conf/svnserve.conf

Odszukaj linijki zaczynające się od anon-access oraz auth-access (mogą być poprzedzone znakiem #, usuń go) i zamień je na te poniżej:

anon-access = none
auth-access = write

Następnie wskaż plik, w którym przechowywane będą konta użytkowników (linia password-db):

password-db = passwd

Oznacza to, że w pliku passwd znajdującym się w katalogu konfiguracyjnym repozytorium, znajdą się pary login – hasło używane to uwierzytelniania użytkowników. Na koniec zapisz plik Ctrl + S.
Pora dodać użytkowników:

sudo gedit /var/svn/test/conf/passwd

W pliku tym znajdują się pary login – hasło według schematu zapisanego poniżej:

login = hasło

Dodaj przykładowego użytkownika, dopisując nową linię:

uzytkownik = haselko

Zapisz plik – Ctrl + S.
Na koniec uruchom serwer SVN:

svnserve -d

Autostart serwera

Aby serwer startował przy każdym uruchomieniu systemu, wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/init.d/svnserve

I w powstałym pliku dodaj następujący kod:

svnserve -d

Zapisz plik – Ctrl + S.
Nadaj mu uprawnienia do uruchamiania:

sudo chmod +x /etc/init.d/svnserve

I dodaj skrypt do autostartu:

sudo update-rc.d /etc/init.d/svnserve defaults

Połączenie z repozytorium

Aby pobrać informacje z repozytorium wystarczy skorzystać z protokołu svn poleceniem:

svn co svn://localhost/var/svn/test
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Lasoty

  Do powyższego rozwiązania proponuję zainstalowanie interfejsu web np.: USVN i wtedy wszystko staje się łatwe i przyjemne w obsłudze.

  • Możliwe, jednak nic nie zastąpi konsoli i kilku prostych poleceń.

   • Lasoty

    Owszem, zgadza się. Ja nie przedstawiam alternatywy tylko ewentualną dalszą drogę rozwoju przedstawionego przez Ciebie rozwiązania.