Instalacja serwera PostgreSQL

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

postgres-java-logo

W tym poradniku przedstawię metodę instalacji serwera PostgreSQL.

Instalacja

Utwórz terminal i zaktualizuj listę pakietów:

sudo apt-get update

Zainstaluj pakiety postgresql oraz postgresql-contrib:

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib

Gotowe.

pgAdmin

pgAdmin to aplikacja pozwalająca na zarządzanie bazami PostgreSQL – odpowiednik phpMyAdmin z MySQL:

sudo apt-get install pgadmin3
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.