Instalacja serwera Apache Tomcat 7

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Logo TomcatSerwer Apache Tomcat umożliwia uruchamianie aplikacji internetowych w technologiach java servlets i Java Server Pages (JSP) np. napisanych z wykorzystaniem Google Web Toolkit.

Strona projektu – http://tomcat.apache.org/.

Instalacja

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install tomcat7

Jeśli w procesie instalacji instalator nie wykryje JDK (Java Development Kit), zostanie to zasygnalizowane komunikatem:

no JDK found - please set JAVA_HOME

Wtedy należy ręcznie wyedytować plik konfiguracyjny:

sudo gedit /etc/default/tomcat7 

Odszukać linijkę zaczynającą się od:

#JAVA_HOME

I podać ścieżkę do Java Development Kit, np:

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386
Pamiętaj o usunięciu znaku # poprzedzającego linię!

Użytkowanie

Poniżej zestaw komend zarządzających pracą serwera (serwer startuje automatycznie, wraz z systemem):
Uruchomienie:

sudo /etc/init.d/tomcat7 start

Restart:

sudo /etc/init.d/tomcat7 restart

Zatrzymanie:

sudo /etc/init.d/tomcat7 stop

Gotowe projekty kopiujemy do katalogu /var/lib/tomcat7/webapps/.

Serwer Tomcat pracuje na porcie 8080, więc projekt wyświetlisz wpisując w przeglądarce internetowej:

localhost:8080/katalog_z_projektem
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.