Instalacja Oracle Java JDK 7

W repozytorium ppa:webupd8team/java znajdziesz niezbędne pakiety do instalacji Oracle Java JDK 7.

Instalacja

 1. Dodaj repozytorium:
  sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
 2. Zaktualizuj listę pakietów:
  sudo apt-get update
 3. Zainstaluj pakiet oracle-jdk7-installer:
  sudo apt-get install oracle-jdk7-installer

Usuwanie

sudo apt-get remove oracle-jdk7-installer
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • EuGene

  Hmmm… coś mi nic z tego nie wyszło. Po pobraniu całości i przy próbie instalacji info:

  update-binfmts: warning: current package is oracle-java7, but binary format already installed by openjdk-6
  Oracle JDK 7 installed
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-7-oracle/jre/lib/amd64/libnpjp2.so jako dostarczającego /usr/lib/mozilla/plugins/libnpjp2.so (libnpjp2.so) w tryb auto.
  update-alternatives: error: nie można zrobić /usr/lib/mozilla/plugins/libnpjp2.so.dpkg-tmp dowiązaniem symbolicznym do /etc/alternatives/libnpjp2.so: Nie ma takiego pliku ani katalogu
  dpkg: błąd przetwarzania oracle-jdk7-installer (–configure):
  podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 2
  Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
  oracle-jdk7-installer
  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

  • vexel

   Wydaje mi się ze przy instalacji javy w ten sposób konieczne jest usunięcie wcześniej poprzednich instalacji…

 • Miras1990

  Musisz usunąć wcześniejszą wersję javy za pomocą centrum oprogramowania i później zainstalować tak jak jest w artykule. Jeśli dalej pojawi Ci się ten sam błąd lub coś pójdzie nie tak to spróbuj tego:
  sudo apt-get update
  sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
  sudo apt-get install oracle-jdk7-installer